Lessen

Wat is “muziek met het jonge kind”

Op een eenvoudige en speelse manier met muziek bezig zijn is voor het jonge kind dé manier om met muziekscholing te beginnen.

In de lessen kunt u nieuwe liedjes leren en ideeën opdoen, die u thuis kunt voortzetten. Samen zingen, dansen of bewegen is heel gezellig en zorgt voor een speels en goed contact met uw kind.

Eeuwenoude liedjes, die van ouder op kind overgedragen worden, omdat ze zo goed van inhoud en melodie zijn, de tijd overleefd hebben, blijven behouden en zorgen voor cultuuroverdracht. (Jan Huygen, Schuitje Varen etc.). Tijdens de lessen zingen we ook een aantal van deze traditionele liedjes. Ook de versjes uit vroeger tijd zoals Torentje Bussenkruit is een toppertje bij de kleintjes! Door in de cursus en thuis met uw kind te zingen zorgt u voor een goede muzikale basis die van grote waarde is voor later.

De stem is het belangrijkste instrument van het jonge kind. Daarom wordt er tijdens de cursus veel gezongen. Hierdoor oefent het kind de stembanden en leert het zuiver te zingen. Omdat de stembanden van kleine kinderen nog kort zijn, is hun stem hoog. Misschien valt het u tijdens de cursus op dat de liedjes hoger gezongen worden dan u gewend bent.

Tijdens de lessen gebruiken we eenvoudige instrumentjes. Het schept de mogelijkheid tot experimenteren, te oefenen met ritmes en samen plezier aan muziek te beleven. Mogelijk gebruiken we ook andere speeltjes en gebruiksvoorwerpen die passen bij de leeftijd van uw kind. Ze zijn vooral bedoeld om de muziekles luister bij te zetten en de concentratie te behouden.

De lessen worden gegeven in een kleine groep, we starten met koffie/thee en voor de kinderen een beker sap, daarna gaan we de les beleven, de tijd vliegt om!

De lessen hebben een vaste structuur. Het openings- en afsluitliedje zijn altijd hetzelfde. Zo heeft de les een duidelijk begin en eind met een persoonlijke begroeting en dito afscheid nemen.